Django Royal Beast - V NOVÉM DOMOVĚ

Porodní váha: 90 g

po týdnu: 168 g                       v 7 týdnech:. 780 g

ve 2 týdnech: 264 g                v 8 týdnech:. 996 g

ve 3 týdnech: 370 g 

ve 4 týdnech: 493 g

v 5 týdnech:  603 g

v 6 týdnech: 630 g